Plankote ve Ağaç Rölöveleri

Proje Bilgileri
Proje Adı
:
Yer
:
Başalama Tarihi
:
Bitirme Tarihi
:
Yapılan İş
:
Plankote nedir?
Plankote, mimari projelerin yapımı öncesinde temin edilmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. Plankote, altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan ve arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalara deniyor.

Bir diğer ifade ile plankotenin tanımını yapacak olursak; Plankote, parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç gibi tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip hazırlanması olarak karşımıza çıkıyor.

Plankotelerin hazırlanması için yapılan ölçmelerde yaklaşık 3-5 metrede bir röper noktası belirleniyor. Plankote, arazide varsa mevcut yapıları da kapsıyor.