Şeritvari Haritalar

Proje Bilgileri
Proje Adı
:
Yer
:
Başalama Tarihi
:
Bitirme Tarihi
:
Yapılan İş
:
Ulaşım, enerji ve sulama nakil hatları alanında hizmet veren kuruluşlar, analiz ve planlama hedeflerini belirlemek için Coğrafi bilgi sistemlerinden  (CBS) faydalanılır. Bu  uygulamalarda ortaya çıkan  özel ihtiyaçlardan  biride uzunluk kavramıdır. CBS uygulamalarında bu  verinin  doğruluğu  maliyet ve hedef gibi sonuçları etkilemektedir. Projelerde altlık olarak kullanılan  haritalardan elde edilen bu verilerin harita projeksiyonunun seçimiyle doğrudan ilişkilidir. Özellikle Türkiye gibi bir UTM dilimini aşan projelerde harita projeksiyonun seçimi önem kazanmaktadır. UTM haricinde konform, uzunluk veya alan koruyan farklı bir projeksiyonun seçiminin bu tür projelerdeki etkisi araştırılmıştır. Projeksiyonların seçiminde CBS uygulama yazılımı olan ArcGIS de  mevcut olan  UTM harici 9  projeksiyon çeşidi seçilmiştir. Bu  projeksiyonlar ülkemizin  coğrafi sınırları içinde koordinat birliği sağlamaktadır. Uygulamada bir 3°'lik UTM dilimine geçen  farklı dört güzergah  belirlenmiştir. Uygulama sonucunda şeritvari haritalar için uzunluktaki deformasyonu, uzunluk koruyan projeksiyon seçimiyle daha düşük hesaplanmıştır.