Hakkımızda

Dizayn Harita Mühendislik Bürosu Hizmetlerimiz;
Rölöve
3D Cephe Röleve
Restitüsyon Röleve
Ağaç Röleveleri
Arsa Aplikasyonları, Yer Gösterme
Hafriyat Kazı Planları ve Kübaj Hesapları
İnşaat Ölçmeleri
Sayısal Haritalar
Topoğrafik Haritalar
Şeritvari Haritalar
Halihazır Haritalar
İmar Uygulamaları
Kadastral Planlar
Yol ve Kavşak Projeleri
İmar Uygulama ve Plan Tadilatları
Dizayn Harita Mühendislik Bürosu; profesyonellik, memnuniyet, süreklilik ekseninde, işlerinizde, yılların verdiği iş tecrübesi ile çözüm ortağınız olarak, Harita Mühendislik Hizmetleri kapsamında, Rölöve, Plankote, Halihazır Harita, Deformasyon Ölçmeleri, İnşaat Ölçmeleri,  Fotoğrametri, Drone ve İHA ile Ortofoto Harita üretimi, Yol ve Kavşak Projeleri, Ulaşım Trafik Sirkülasyon Projeleri (UKOME)-(UTK),  İmar ve Kadastro uygulamaları,  Mimari Rölöve, Laser tarama, Laser Scanner, CBS, GIS, 3D Rölöve, 3D model ölçümleri, imalat kontrollüğü ölçme ve projelendirilmesi işlerinizde partner firmanız olarak yüklendiği işleri, yüksek sorumluluk başarı ilkesi ile yapmaya devam ediyor.