Misyonumuz

  Dizayn Harita; edindiğimiz tecrübeler ile, profesyonellik ve kurumsallık çatısı altında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.
Dizayn Harita, İnşaat ve Proje sektöründe, Fotoğrametri, Drone-İHA ile Ortofoto Harita, Halihazır Harita, Sayısal ve Topoğrafik Haritalar, Plankote, Rölöve, İmar ve Kadastro işleri, CBS, GIS, Yol ve Kavşak Projeleri gibi tüm haritacılık alanlarında hizmet vermektedir.