Batımetrik Haritalar

Proje Bilgileri
Proje Adı
:
Yer
:
Başalama Tarihi
:
Bitirme Tarihi
:
Yapılan İş
:
Batımetrik haritalar sualtı alanı boyunca su derinliği ölçen bir haritalardır. Birçok insan okyanus derinliklerinde ölçüm olarak batımetrik haritalardan faydalanmışlardır. Batımetrik haritalar denizler ve göllerin derinlik ölçümlerinde de kullanılabilir.
Batımetrik harita su altı su altı özelliği dışında bir topografik haritadır. Belirli bir alanda derinlemesine okyanus veya deniz temsil eder.Renk ve kontur çizgileri dahil olmak üzere çeşitli gösterimleri, kullanabilir. Bazı batımetrik haritalar sualtı derinlik düzeylerindeki farklılıkları bir bölgede göstermek için kullanılır.Bu yöntem zaman alıcı ve hatalı olabilir.
Modern zamanlarda, bu yöntem sonar tarafından daha iyi bir görüntü vermek için değiştirilmiştir.Batımetrik harita birçok farklı farklı işlevlere hizmet edebilir.Bu haritaların birçoğu tekne navigasyonlarında kullanılır.

Bir gemi için deniz yolunun güvenliğini tehdit edecek sualtı tehditlerini daha iyi anlaşılmasını sağlar. Farklı milletler batımetrik harita verilerini derlemek için kendi kurumları olmasına rağmen, orada uluslararası bir kaynaktan yararlanmışlardır.Bu kaynağa General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) denir. Batımetrik haritalar dünyanın her yerinden okyanus tabanlarıyla ilgili büyük bilgiler sağlayabilir.