İfraz-Tevhid-Yola Terk Çalışmaları

Proje Bilgileri
Proje Adı
:
Yer
:
Başalama Tarihi
:
Bitirme Tarihi
:
Yapılan İş
:
Tevhid (Birleştirmek): Tevhid ifrazın karşıtı olup, birleştirmek demektir. Tevhid iki veya daha fazla parselin tek parselde birleştirilmesi anlamını taşır.
Yoldan İhdas: Mülkiyetlerin imar planları ile uyuşmadığı durumlarda, arada kalan tanımsız alanın, mülkiyet sahibine tescili işlemini ifade etmektedir. İhdas demek basit manada imar planıyla mülkiyeti birbirine eşleştirmek amacıyla zorunlu satın almak demektir.
Yola Terk: 16. Madde uygulamalarından bir tanesidir. Terkin manası taşır, imar hattı ile mülkiyetin uyuşmadığı durumlarda, parsel maliki, imar planından taştığı alanı bedelsiz terkeder.
Yol Bedeli: Belediyelerin Fen İşleri Müdürlüğü kapsamında hesaplanan, yeni açılan yollar ile ilgili, vatandaştan talep edilen hizmet bedelidir.